Utbildning

För professionella

Vill du bli bättre på att förstå och bemöta personer du möter i ditt jobb? Öka din psykologiska kunskap och kompetens, teoretiskt och i konkreta beteenden?

Jag erbjuder utbildningar för professionellt verksamma som arbetar med barn och föräldrar och som möter personer som varit med om kris, trauma eller psykisk ohälsa.

Kärnan i all utbildning i verksamheten utgår från teorier och ny forskning inom utvecklingspsykologi, neurovetenskap, anknytningsteori, psykisk hälsa och kris och trauma.

Aktuella utbildningar

Se evenemang för min aktuella utbildningar