Utbildning

För professionella

Vill du bli bättre på att förstå och bemöta personer du möter i ditt jobb? Öka din psykologiska kunskap och kompetens, teoretiskt och i konkreta beteenden?

Jag erbjuder utbildningar för professionellt verksamma som arbetar med barn och föräldrar och som möter personer som varit med om kris, trauma eller psykisk ohälsa.

Kärnan i all utbildning i verksamheten utgår från teorier och ny forskning inom utvecklingspsykologi, neurovetenskap, anknytningsteori, psykisk hälsa och kris och trauma.

Boka en kurs eller föreläsning

Kontakta mig för att ordna en kurs eller föreläsning på din arbetsplats