Utbildning

För professionella

Föreläsningen:
ANKNYTNINGSSTÖDJANDE ARBETSSÄTT.
Vad är det. Och hur gör du?

Hur viktiga anknytningsrelationerna är för det lilla barnets utveckling på alla områden vet vi sen gammalt!

Så när du som möter små barn och deras föräldrar i ditt jobb märker att samspelet inte flyger så bra känns det ofta som om något skaver. Ofta avspeglas förälderns oro, stress eller ilska också i relationen med dig. Vilket kan göra att du känner dig osäker, otillräcklig eller kanske arg. Och kan känna olust inför att träffa familjen igen. 

Du är inte ensam om det! Jag har mött det så många gånger när jag samarbetat med eller handlett neonatalvårdspersonal, BVC-sjuksköterskor, barnmorskor, socionomer, barnläkare. 

Men om nu anknytningsrelationen inte känns optimal. Hur kan du veta? Ska du ens bedöma anknytningen? Och spelar det någon roll vad DU gör? Ni ses ju så korta stunder och så sällan? 

Svaret är NEJ och JA! 

NEJ. Du varken ska eller behöver bedöma anknytningsmönster. Men du kan behöva veta mer om hur anknytningsrelationer utvecklas. Vilket bygger på två pusselbitar, barnets och förälderns. Och veta mer om vad som händer i relationen när det är tryggt eller otryggt. Som ett språk du kan behöva träna lite mer på. 

JA. För med ett anknytningsstödjande arbetssätt kan du hjälpa föräldrar att känna sig tryggare och bli mer lyhörda i sitt föräldraskap. Särskilt värdefullt för de som själva känner sig oroliga eller inte litar på sig själva som föräldrar.

Och det är ju dit vi vill guida föräldrar! Eftersom en tryggare och lugnare förälder lättare kan lyssna in och möta upp sin lillas behov.

Och jag vill guida dig i hur du kan guida föräldern 🙂

Efter kursen kommer du:
Känna dig tryggare i mötet med otrygga föräldrar.
Ha bättre koll på de två pusselbitarna i anknytningsrelationen – barnets och förälderns.
Veta mer om hur otrygghet och obalans i anknytningsrelationen kan visa sig.
Vara snabbare på att lyssna in dina egna reaktioner i möten med familjer och använda det som värdefull information!
Känna dig säkrare i vad och hur du kan göra för att stödja anknytningsrelationen att bli tryggare!

Tid
Går att anpassa men en rekommendation är minst 120 minuter.

Eventuellt tillägg:
Gruppövning i form av falldragning som reflekteras kring i smågrupp och sammanfattas i helgrupp, tid för detta ca 30 minuter

Var?
Digitalt via länk.
På plats om det gäller Stockholm eller Gotland (föreläser inte fysiskt på andra platser)

Mål
Målet är att du efter föreläsningen lättare ska känna dig tryggare i mötet med familjer där samspelet skaver, förstå mer om dina egna reaktioner och hur du kan använda dem i mötet. Jag vill också att du ska känna dig påfylld och inspirerad och ha stor lust att prova det vi pratat om under föreläsningen!

Vilka passar den för?
BVC-mottagningar, Barnmorskemottagningar, Förlossnings- och BB-mottagningar, Neonatalvårdsavdelningar, Familjeenheter inom socialtjänsten, Familjecentraler, Öppna förskolor och liknande.

Pris
5 000:-/ påbörjad timme, exklusive moms
(gäller för bokad och genomförd föreläsning under 2023, hör av er om pris avser 2024)

Andra önskemål?
Föreläsningen kan också göras som separata kursmoduler.
Maila om offert och upplägg kring det.

Om föreläsaren:
Eva Lyberg är le.g psykolog, leg. barn- och föräldrapsykoterapeut, föreläsare, handledare samt författare till boken ”Anknytning och samspel i Barnhälsovården” (Gothia Kompetens) och driver Instagramkontot @mammapsykologi.

Hon är certifierad för forskning i WCMI (Working Model of the Child Interview), en anknytningsintervju som fångar upp mönster i förälderns omsorgssystem samt skrivit en uppsats om prematuritetfödelses påverkan på omsorgssystemet.

Eva har framgångsrikt och uppskattat sätt föreläst om Anknytningsstödjande arbetssätt för personal från t ex neonatalvård, BVC, BB, Förlossningsklinik, barnmorskemottagningar och familjecentraler. Hennes långa erfarenhet av arbete med små barn och deras föräldrar samt stora kunskap om anknytning i teori, praktik och forskning bidrar till att hon ofta efterfrågas som föreläsare i ämnet. 

Vill du bli bättre på att förstå och bemöta personer du möter i ditt jobb? Öka din psykologiska kunskap och kompetens, teoretiskt och i konkreta beteenden?

Jag erbjuder utbildningar för professionellt verksamma som arbetar med barn och föräldrar och som möter personer som varit med om kris, trauma eller psykisk ohälsa.

Kärnan i all utbildning i verksamheten utgår från teorier och ny forskning inom utvecklingspsykologi, neurovetenskap, anknytningsteori, psykisk hälsa och kris och trauma.

Boka en kurs eller föreläsning

Kontakta mig för att ordna en kurs eller föreläsning på din arbetsplats