Mamma

3 sätt jag kan hjälpa dig:

Gravid

Gravid

Så mycket kan hända innan och under graviditet. Som gör att du känner dig orolig, ledsen, trött, ensam. Jag vill hjälpa dig att hitta ditt inre lugn i barnväntandet.

Mamma

Mamma

Mammalivet kan komma med så många utmaningar. Med bebisen. Dig själv. Relationen. Jag vill hjälpa dig att bli den mamma DU vill vara. Och hitta mer balans i mammalivet.

Anknyting

Anknytning

Att anknytning är viktig vet du säkert. Den skapas genom samspelet mellan dig och ditt barn. Jag vill hjälpa dig att veta hur du kan göra för att skapa en trygg anknytning för ditt barn.

Post partum depression

Om depression under spädbarnstiden, när man som nybliven förälder upplever att livet kanske känns mörkare än någonsin förr. Om hur det påverkar upplevelsen av att vara förälder. Och om det viktigaste av allt; att det går att komma igenom, att det finns en ”andra sida”, där man kan känna tilltro till sig själv som förälder!

Anknytning

Den för barnet så viktiga anknytningen börjar redan under graviditeten, när du börjar tänka på och förbereda dig på att ta emot ditt barn. Att du efter födelsen finns där för ditt barn, som en trygg bas, lägger grunden till att barnet utvecklar en trygg anknytning och utvecklar en god självkänsla.

För ditt barn är det viktigt att du, för det mesta, lyssnar till och möte upp när det är ledset, oroligt eller känner sig rädd för något. Och att du gläds åt ditt barns utvecklingssteg. Ibland är det svårt att vara den trygga basen för sitt barn, t ex om du själv inte känner sig så trygg eller om det hänt mycket jobbigt runt gravidteten, födande eller nyföddhetsperioden. Då är det bra att komma ihåg att anknytning till viss del är “färskvara”, dvs det finns ofta goda möjigheter att reparera. Men det är bra att inte vänta, ju tidigare desto lättare att komma tillbaka till en trygg anknytningsrelation.

!Jag har fördjupat mig i anknytningsteori i många år och har föreläst mycket om anknytning för föräldrar, BVC- och vårdpersonal. 

Har du funderingar kring ditt barns anknytning så kan det vara till god hjälp med psykologsamtal.
 I samtalen funderar vi tillsammans på hur det påverkar er som föräldrar. Det kan röra sig om oro för barnets utveckling, där jag som psykolog kan fungera som ett komplement till BVC i bedömning av barnet.

Född för tidigt

Att ett barn föds för tidigt gör att det blir en helt annan start på föräldraskapet än om barnet fötts i fullgången tid. Jag har jobbat på neonatalvårdsavdelningar i flera år och har mött många föräldrar som börjat föräldraskapet på detta snåriga sätt. Min erfarenhet är att omgivningen ofta har svårt att förstå vad du som “neo-förälder” varit med om. Och att även du som förälder kan ha svårt att förstå dina egna reaktioner.

Barnen som föds så små växer till sig och många utvecklas fint. Men föräldrar kan fortsätta vara påverkade av den här starten lång tid. Oro över tillväxt, utveckling och infektioner är vanliga skäl till stress och oro.  Risken för förlossningsdepression och PTSD är högre för dig som börjat föräldraskapet under så stark stress som prematuriteten ofta för med sig. Ofta finns också tankar på hur anknytningen påverkats. 

Jag kan hjälpa dig att förstå varför du tänker och känner som du gör. Att bedöma hur du själv har påverkats och vilken hjälp du behöver. Med min kompetens inom utvecklingspsykologi och om spädbarns utveckling kan jag göra en bedömning av hur ditt barn utvecklas, som ett komplement till BVC eller neo-mottagningen. Jag använder ibland ett bedömningsinstrument som heter ADBB*  som kan vara till god hjälp. 

* Alarm Distress Baby Scale, ADBB, är en metod för att upptäcka, observera och bedöma socialt tillbakadragande beteende hos späda och små barn mellan 2-24 månader. Barnet videofilmas i samspel med en vuxen i ca 15 minuter. Därefter bedöms om barnets förmåga till social kontakt och kommunikationsförmåga ligger inom normalvariationer eller visar tecken på avvikelser.

Mammarummet

Mammarummet är för dig som tycker livet som gravid eller mamma är utmanande, påfrestande och tungt. Som saknar lyckokänslor, men har ett överflöd av skuld- och otillräcklighetskänslor. Som känner dig ensam, fysiskt och känslomässigt.

Jag känner igen det du är i. Vill möta dig där. Och hjälpa dig vidare. Inte till lyckolandet. Men till en plats där du kan känna dig lugnare på din väg till eller i föräldraskap.

Jag gör det genom online-grupper och föreläsningar för dig som kämpar med att bli gravid, är gravid eller har bebis. Under Kurser/Grupper ser du vad som är på gång just nu! Maila gärna mig om du har behov av något som inte finns uppe just nu.

Har du funderingar kring ditt barns anknytning så kan det vara till god hjälp med psykologsamtal.

“Det du gjort för mig har gjort underverk och jag hade aldrig vågat tro att jag så snabbt skulle komma in i föräldrar rollen och må så bra efter en förlossning. Du har hjälpt mig att hantera och skapa en fantastisk fin upplevelse av förlossningen men också i att kunna ta mig an föräldrarollen.

Sist vill jag även säga att du är fantastisk både i din yrkesroll, men också för att du ger så mycket till dina medmänniskor och patienter. Du relaterar till känslor genom att öppna upp kring egna erfarenheter. Det känns verkligen som att du förstår och lyssnar och inget man säger kan någonsin vara konstigt. Det är en unik gåva att kunna skapa den tilliten.

Tack snälla du för allt! Jag hade aldrig varit där jag är idag känslomässigt om det inte hade varit för våra samtal.”

Frida

“Efter vårt barn föddes fick jag svåra sömnproblem. Jag var fast i ett mycket kraftigt stresstillstånd.

Att få komma till Eva blev en vändpunkt för mig! Med sin erfarenhet, värme och sitt lugn hjälpte hon mig att landa i föräldraskapet. Jag fick konkreta övningar för att bygga upp tillit till min förmåga att ta hand om vår underbara lilla bebis. Och tillit till barnets förmåga att förmedla om hon behöver tröst, mat eller omvårdnad. Långsamt har jag kunnat hitta till ett lugn i den här nya, omvälvande situationen.”

Sanna

Så här har jag hjälpt andra

Läs referenser från några av mina klienter om hur jag har hjälpt dem i sina liv

Boka ett evenemang

Läs mer om workshops, föreläsningar och andra evenemang som jag erbjuder

Eva Lyberg- psykolog och psykoterapeut

Om Eva

Utbildad Barn- och  ungdomspsykoterapeut. Har arbetat på BUP Öppenvård och på barnsjukhus. Erfarenhet av utredningar och terapi med barn och ungdomar.

Har arbetat flera år på  småbarnsteam på BUP, på neonatalvårdsavdelningar, på förlossningsklinik, i ätträningsteam för spädbarn. Erfarenhet av utredningar av barn med tidiga utvecklingsavvikelser, med ADOS och ADBB.