Sex

Sexualitet

  • När du har lust att ha mer lust
  • Om du känner smärta vid sex
  • Om du har sjukdomar eller skador som påverkar ditt sexliv
  • Om du varit med om våld eller övergrepp som påverkat din sexualitet

Parrelation

  • Att kommunicera bättre och tydligar
  • Om du/ ni har funderingar kring separation
  • Med anknytningsproblem i parrelationer
  • När sex och intimitet inte flyter på

Sex efter trauma

Ibland handlar problemet om att en kvinna vill ha sex med sin partner. Men kroppen reagerar med spänning och rädsla, kanske redan vid tanken på sex.  

Ofta finns då obearbetade trauman med i bakgrunden. Min erfarenhet är att det som är bästa och mest effektiva vägen ut ur detta är 1) individuell traumabehandling och 2) sexologisk vägledning av paret vilket jag också skriver om i boken ”Sex efter trauma. Från rädsla till njutning.” (här kan du läsa ett smakprov!). 

Om ni som par vill ha resultat i form av ett avslappnat, njutningsfullt sexliv är bästa chansen att det ska hända att ni båda engagerar er i vägen dit. Du som partner kan, utan att veta om det och utan att ha varit del av grundorsaken, annars bidra till att problemen finns kvar. De goda nyheterna är att det finns så mycket för ni kan göra tillsammans för att ert sexliv ska fungera bättre!

Läs min bok eller boka tid för gemensamt samtal för att veta hur.  

Har du funderingar kring ditt barns anknytning så kan det vara till god hjälp med psykologsamtal.

Parsamtal

När ni som par kommer på samtal är det relationen som är i fokus. Beroende på vad ert problem är så hjälper jag er att hitta sätt att komma vidare. 

Vad problemet än är får ni hjälp att hitta sätt att kommunicera tydligt, lyhört och respektfullt med varandra. Det är den viktiga grunden i alla relationer!

Har ni en pågående kris kan ni behöva hjälp att se om det finns motivation och förutsättningar att bygga något nytt tillsammans, när det gamla inte längre håller. Jag hjälper er att formulera hur ni vill att det nya ska se ut. Och hur ni kan komma dit. 

Har ni problem i det gemensamma sexlivet kan det vara ett symtom på annat som brister i er relation. Eller så finns problemet i sexualiteten i sig. Jag hjälper er att komma vidare,  med förslag på övningar som hjälper er att återskapa intimitet och sensualitet. Detta oavsett om ni är friska och välfungerande eller om det finns fysiska tillstånd som påverkar sexlivet. 

Har du funderingar kring ditt barns anknytning så kan det vara till god hjälp med psykologsamtal.

När sexet inte funkar som du vill. 

Sex är komplext och handlar ofta lika mycket om psyket som om kroppen. Har du problem med din sexualitet så påverkar det ofta din självkänsla och din relation, om du har partner-sex. Oavsett om det är du själv eller du och din partner som har problem är mitt förslag är att du börjar med ett enskilt samtal. Vi börjar med en kartläggning av hur ditt problem ser ut idag. Och tittar på  vad du varit med sexuellt som påverkar dig i ditt sexliv idag. Jag kan också hjälpa dig att förstå mer om hur dina anknytningsmönster påverkar dig sexuellt.

För att ditt sexliv ska funka bra behöver du baskunskap om ditt köns anatomi och funktion. Har du t ex svårt att känna sexlust, kanske känner obehag och smärta oftare än njutning, så behöver du veta hur och var lust skapas i kroppen. Kanske är det här du behöver börja?

En närande, lustfylld sexualitet har sin grund i en levande sensualitet. Kanske behöver du börja med att återupptäcka och väcka dina sinnen? Öppna upp dig själv för mer medveten närvaro i kroppen. Hitta dina djupa, lugna andetag och lära kroppen att slappna av. 

Min önskan är att inspirera och stödja dig att landa i trygghet och tillit till din egen sexualitet och de sätt du vill uttrycka den på. Så att sex för dig blir en källa till avslappning, njutning och kärlek. För och med dig själv och med andra. 

Har du funderingar kring ditt barns anknytning så kan det vara till god hjälp med psykologsamtal.
Har du funderingar kring ditt barns anknytning så kan det vara till god hjälp med psykologsamtal.

Vilka metoder använder jag mig av?

Sexologi: anatomi och funktion
Många som söker hjälp med sex-problem behöver börja med att lära sig mer om sexuell anatomi och funktion. Det är grunden för att förstå mer om hur smärta och njutning uppstår.

Kommunikation
Sexualitet handlar mycket om känna trygghet med sig själv och sin kropp. Vi utforskar vad som gör dig trygg, hur du kan slappna av mer och vad som stressar och oroar dig. Du eller ni som par kommer få förslag på hur ni kan hjälpa varandra att känna er trygga i ert sexuella samspel. Hur ni bättre och lättare kan kommunicera med varandra om vad ni tycker om och inte tycker om. Jag inspireras bl a av Samtyckeshjulet (Wheel of Consent).

Beröring
Det handlar också om sensualitet och beröring..Sex är så mycket mer än erogena zoner och orgasmer. Det handlar om att kunna ta emot njutning och att hitta njutning av att ge beröring. Beröring frigör ämnet oxytocin, som är lugnande. Det hjälper också till så att det blir starkare känslomässiga band mellan personer som berör varandra. Du eller ni kan få förslag på övningar för att öka njutningen i livet.

Anknytning
Våra anknytningsmönster har betydelse för hur vi fungerar som sexuella varelser. Tryggt anknutna personer funkar generellt sätt bättre vad gäller relationer och sex. Otryggt anknutna personer använder mer strategier för att skydda sig själva vilket kan få negativa konsekvenser för sexlivet. Vi kan utforska dina/ era anknytningsmönster så du förstår mer om hur du fungerar och vad du kan förändra.

Trauma
Har du varit med om trauma kopplat till sexualiteten så påverkar det självklart din upplevelse av sex. Det kan t ex vara förlossningstrauma, bristningar i samband med födande eller sexuella övergrepp. Då kan det vara bra att börja med en traumabehandling. Läs mer under Trauma.

Så här har jag hjälpt andra

Läs referenser från några av mina klienter om hur jag har hjälpt dem i sina liv

Boka ett evenemang

Läs mer om workshops, föreläsningar och andra evenemang som jag erbjuder

Eva Lyberg- psykolog och psykoterapeut

Om Eva

Leg. psykolog och leg. psykoterapeut. Utbildad i klinisk sexologi på RFSU.