Böcker

Anknytning och samspel i barnhälsovården

Författaren utgår från olika nycklar, bland annat, om anknytningsstödjande förhållningssätt vid samtal och vägledning och att vara observant på föräldrarnas samspel med barnet. Boken är mycket bra, lättillgänglig och pedagogiskt skriven med ett psykologiskt perspektiv på arbetet i barnhälsovården.

Therese Nordholm, lektör Bibliotekstjänst

“Anknytning och samspel i barnhälsovården”

Den nyblivna föräldern står inför en hisnande uppgift. Frågorna är många och stora och föräldern behöver stöd för att utveckla självförtroende i föräldraskapet. Men vad behöver föräldrar veta och förstå om sitt barn och vad behöver du som BHV-sjuksköterska veta för att kunna ge den support de behöver? Den här boken hjälper dig att i din yrkesroll på bästa sätt hjälpa föräldrar att samspela med sitt lilla barn.

Med utgångspunkt i anknytningsteori och modern utvecklingspsykologi kommer den här boken hjälpa dig att bättre förstå hur samspel, anknytning och barns utveckling hänger ihop. 

De teoretiska delarna varvas med exempel från vardagliga möten i barnhälsovården. Du kommer få ett antal anknytningsstödjande nycklar att använda för att hjälpa föräldrar att få anknytningen och samspelet med barnet att fungera bra.

Sist i boken presenteras psykologens perspektiv på vanliga frågor från föräldrar samt nycklar för hur du som profession kan ta hand om dig själv.

Boken Anknytning och samspel i barnhälsovården vänder sig till sjuksköterskor och läkare inom barnhälsovården, även inom barn- eller neonatalsjukvård, barnmorskor på barnmorskemottagning, förlossningsklinik, BB och amningsmottagning. Även psykologer, socionomer och handledare för personalgrupper som möter barn och familjer har nytta av boken.

Ur innehållet:

  • Vad är anknytningssystemet?
  • Anknytningsmönster hos barn
  • Anknytningsmönster hos vuxna
  • Vad är omvårdnadssystemet?
  • Hur barnet utvecklas genom samspel
  • Nycklar för att förstå utmaningar för barnets anknytning
  • Nycklar till hur du på BHV kan stödja anknytningsrelationen
  • Anknytningsstödjande förhållningssätt
  • Psykologens perspektiv på vanliga föräldrafrågor
  • Dina egna nycklar – vad behöver du?

Kommer snart: “Sex efter trauma. Från rädsla till njutning.”

En del trauman sätter spår i sexualiteten. Trots både sexlust och en trygg partner slår kroppen snabbt och utan förvarning helt av och går in i traumarespons. Individuell traumabehandling kan hjälpa långt men ibland inte hela vägen. I boken får du följa ett par med detta problem. Du som i ditt jobb möter dessa par kommer få användbara nycklar och en konkret vägledning i vad paret kan göra för att trygga den kropp som är rädd.

Beräknad utgivning 6/6 2022. Gothia Kompetens.

Vad kommer härnäst?

Vad ska jag skriva om härnäst? Skicka mig dina förslag och intresseområden.