Eva Lyberg

Psykolog & Psykoterapeut
Den där känslan av att hitta sin plats. På jorden. I hjärtat. Visby och Gotland är min.  Efter att ha levt nästan hela mitt helt liv hittills på ”fastlandet” är jag nu på väg tillbaka till platsen jag föddes för att skapa ett vardagsliv

 

Så vad gör jag? Och hur kan jag hjälpa dig?

Min passion är att finnas som stöd för:

* Gravida och nyblivna föräldrar som kämpar på olika sätt. Allt för att små barn och deras föräldrar ska landa i ett samspel som flyter på, för både den lilla och de stora.  Så den viktiga anknytningen får en bra grund.

* Dig som varit med om trauma, som vuxen eller barn eller både och. Så du kan leva mer avslappnat och närvarande i ditt här-och-nu

 * Kvinnor och par som upplever att sexlivet är mer tärande än närande.

Det gör jag genom:

* 1:1 samtal. Via video eller  mottagning i Visby.
Vill du boka tid? M
aila mig via kontaktformuläret.

* Instagram-kontot @mammapsykologi där jag sprider kunskap, värme och hopp

* Kurser och föreläsningar för gravida och nyblivna mammor genom Mammapsykologi.se

* Föreläsa, handleda och utbilda professionella som möter gravida, nyblivna familjer och personer som påverkas av trauma
 

* Skriva böcker om t ex anknytning och trauma

Du som läser det här. Vet du, att du är så värdefull. Du är lika viktig som alla andra!  Du kan läka från sår du fått av livet eller andra människor. Du kan börja lita på dig själv igen. Om du säger JA till din längtan att må bra. Jag kan förstås inte trolla bort det som är tungt i ditt liv. Men jag kan vara bredvid dig i det mörka.  Dela din längtan efter mer ljus och glädje.  Hjälpa dig att hitta din styrka, din inre röst, ditt självvärde.

Jag har många, flera långa, djupgående och spännande utbildningar bakom mig.  Som bland annat psykolog, barnpsykoterapeut, klinisk sexologi och trauma. Men det jag lärt mig allra mest av är de samtal jag haft med andra människor. Då är mitt hjärta är vidöppet av tacksamhet, nyfikenhet och ofta igenkänning! Vi är alla människor på väg genom livet. Och även om livsvägen kan se väldigt olika ut kan vi känna igen oss i varandras känslor, rädslor, längtan och hopp.

Eva Lyberg, Psykolog och Psykoterapeut

Utbildningar

  • Psykologprogrammet (Stockholms Universitet).
  • Psykoterapeut-programmet, inriktning barn- ungdom och föräldrar (Ericastiftelsen, Stockholm).
  • Klinisk sexologi (RFSU/ Ersta Sköndal Högskola Stockholm).
  • EMDR traumabehandling, steg 1 och 2 (IHPU).
  • Specialistutbildning i klinisk psykologi, med inriktning behandling.
  • Certifierad att koda Working Model of the Child Interview för forskning ( bedömning av föräldrars anknytningsrepresentation).
  • Certifierad i Alarm Distress Baby Scale (ADBB, bedömning av tidiga utvecklingsavvikelser hos spädbarn).
  • Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS), bedömning av autismspektrum-tillstånd.
  • Utbildningsledare i ”Barnkraft”, gruppträffar för barn med föräldrar som har psykisk ohälsa.
  • Övrigt:

 

Tidigare arbetsplatser:

BUP Öppenvård, Stockholm. Fokus på familjer som väntar barn och med små, späda barn. Utredning av småbarn med neuropsykiatrisk problematik. Handledning till personal på Barnmorske- och BVC-mottagningar.

BUP-mottagning Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Fokus på familjer med för tidigt födda eller sjuka spädbarn, samt spädbarn med tillväxt- och uppfödningsproblematik. Terapi med barn med kroniska sjukdomstillstånd, och deras syskon. Krisstöd till föräldrar som förlorat barn, och syskon i dessa familjer. Handledning till vårdpersonal.

BB Sophia, förlossningsklinik och neonatalvårdsavdelning. Fokus på familjer med för tidigt födda eller sjuka spädbarn. Stöd till blivande föräldrar med förlossningsrädsla. Stöd till nyblivna familjer där det är påfrestningar i föräldraskapet (under barnets första levnadsvecka). Stöd till familjer som förlorat barn sent i graviditeten. Handledning till vårdpersonal.

 

Metoder

De teorier och metoder som inspirerar mig mest:

Anknytningsteori handlar om hur vi känner och beter oss i relationer med andra människor. Vad vi förväntar oss från andra när vi söker trygghet och närhet, och när vi blir rädda och oroliga. Anknytningsmönster skapas i barndomen och påverkar oss genom hela livet. De spelar störst roll i relationen mellan barn- och förälder, och i de partner-relationer vi har i ungdoms- och vuxenlivet.

Psykodynamisk teori inspirerar mig att se på hur upplevelser i barndomen påverkar oss även senare i livet. Hur vi skapar mönster i våra liv och ofta upprepar oss, t ex i relationer. När vi blir medvetna om våra egna mönster och kan förstå varför vi gör som vi gör, är det lättare att välja att gå andra vägar än de ”gamla upptrampade” som vi känner till och kanske är lite trötta på…

Psykoedukation handlar bl a om att förstå och förklara hur hjärnan, nervsystemet och kroppen fungerar i samarbete med psyket. Vad händer i oss när vi blir rädda, stressade, får ångest? Eller när vi är lugna, avspända? Med mer kunskap om detta blir det lättare att hjälpa kroppen och nervsystemet att gå från ångest/rädsla till lugn/ trygghet.

EMDR är en mycket bra och effektiv metod att bearbeta och läka trauman.  Den har också goda resultat på smärt-problematik, komplicerad sorg, depression och ångesttillstånd, OCD mm. Här går vi till kärnan av  problematiken för att på ett djupgående sätt släppa taget om tidigare händelsers påverkan här- och-nu.

AEDP (Accelerated Experiental Dynamic Psychotherapy) är en metod som utgår från att vi alla har en hel och välfungerande del i oss, som vi kan återupptäcka och stärka. Den inspirerar mig att aktivt söka efter våra resurser, det vi gör som är bra för oss själva och för andra. Metoden sätter strålkastaren på hur det känns just nu, i denna stund. Och betonar vikten av att jag som terapeut fungerar som en ”trygg bas” för dig som vill utforska och förstå dig själv djupare.

Mentaliseringsbaserad teori förklarar hur viktigt det är att vi människor kan tänka och reflektera om oss själva och andra. Då kan vi bättre förstå hur andra uppfattar oss, och varför andra ”gör som de gör”.

Kognitiv teori hjälper mig till förståelse om hur våra tankar påverkar oss och hur vi mår.  Det inspirerar mig att lyssna noga på tankar, för att se om det är möjligt att förändra hur vi tänker om oss själva och om det som händer oss.

Beteende-teori inspirerar mig att observera och förändra beteenden, d v s se noga på vad vi gör och hur vi gör det, så att vi kan göra mer av det vi tycker om och mår bra av, och mindre av det som stressar oss och gör att vi mår dåligt.

Utvecklingspsykologi bygger på kunskap om hur vi utvecklas under livet, hur vi får nya förmågor och kunskaper efter hand, och att det finns åldrar och faser i livet som har sina specifika utmaningar och möjligheter.

Existentiell teori använder jag som en plattform för att våga tänka på, och prata om, de stora frågorna i livet. Vem är jag? Vad vill jag? Vad är meningen med livet, för mig? Visar på vikten av att börja ställa frågor, och lyssna till svaren inifrån sig själv, snarare än att söka utanför sig själv, efter mål och mening med livet.