Eva Lyberg

Psykolog & Psykoterapeut
Den där känslan av att vara hemma, fast på jobbet. Både i miljön och i det jag gör på dagarna. Den har jag hittat här. På min egen mottagning, på Söder i Stockholm. Vilket också många säger när de kommer hit första gången, att det känns som att komma hem till någon.

 

Varför är det viktigt? Att det känns hemtrevligt?

Jo. Ju tryggare och mer avslappnad du känner dig, desto lättare blir det att våga. Att komma till mig och öppna upp dig själv, berätta om dina trauman, om relationer som inte funkar, om den utmattande stressen eller vad det nu är det som skaver i dig eller i ditt liv, är modigt. För att våga behöver du känna dig trygg.

Och även om jag har gedigna utbildningar till psykolog och psykoterapeut och inom sexologi och traumabehandling, så är det hur du känner dig i mötet med mig som är viktigast för dig.

Så miljön spelar roll. Och att jag är genuint intresserad av att möta dig där du är, och att jag verkligen vill förstå hur jag kan hjälpa dig på det sätt du behöver. Så att du känner dig viktig, respekterad och begriplig. Det är den bästa platsen för att du ska kunna släppa taget om det du behöver släppa, göra plats för det du vill ska växa, och för att förstå dig själv bättre. Kunna ta varmare och bättre hand om dig själv, helt enkelt.

Du är så värdefull. Du är lika viktig som alla andra.  Du kan läka. Du kan börja lita på dig själv igen. Du kan säga Ja till din längtan att må bra igen. Jag kan inte trolla bort det som är tungt i ditt liv. Men jag kan hjälpa dig att hitta din styrka igen och att se vilka möjligheter som finns, för dig och i dig.

Jag möter människor i alla åldrar och alla möjliga livssituationer.

Men några som känner jag särskilt starkt för och jobbar lite extra med, är:

 • Du som är kvinna, och din eventuella partner, som kämpar med sånt som hör till tiden runt graviditet, föda barn och vara nybliven förälder.
 • Du som varit med om trauman, särskilt om det är sexuella trauman eller förlossningstrauman.
 • Du /ni (som par) som känner att sexlivet inte funkar som det skulle kunna göra
 • Du är prematur-barns-förälder (jag har jobbat flera år på neo-avdelningar)

 

Verksamhet

Aktuell verksamhet:
 • Samtalsmottagning med psykologisk och psykoterapeutisk behandling för individer och par.
 • Workshops och samtalsgrupper (se Workshops).
 • Handlednig för Barnmorskemottagningar.
 • Kursmomentslärare på Logopedprogrammet (KI), momentet Barnobservationer och Reflektionsseminarier.
 • Föreläsningar för vårdpersonal och förskolepersonal med fokus Anknytning eller Kris/Trauma-psykologi.
 • Utbildning i Working Model of the Child för profesionella (psykologer/socionomer).

 

Övrigt:

Utbildning

CV:
 • Psykologprogrammet (Stockholms Universitet).
 • Psykoterapeut-programmet, inriktning barn- ungdom och föräldrar (Ericastiftelsen, Stockholm).
 • Klinisk sexologi (RFSU/ Ersta Sköndal Högskola Stockholm).
 • EMDR traumabehandling, steg 1 och 2 (IHPU).
 • Specialistutbildning i klinisk psykologi, med inriktning behandling.
 • Certifierad att koda Working Model of the Child Interview (WMCI, bedömning av föräldrars anknytningsrepresentation).
 • Certifierad i Alarm Distress Baby Scale (ADBB, bedömning av tidiga utvecklingsavvikelser hos spädbarn).
 • Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS), bedömning av autismspektrum-tillstånd.
 • Utbildningsledare i ”Barnkraft”, gruppträffar för barn med föräldrar som har psykisk ohälsa.

 

Tidigare arbetsplatser:

BUP Öppenvård, Stockholm. Fokus på familjer som väntar barn och med små, späda barn. Utredning av småbarn med neuropsykiatrisk problematik. Handledning till personal på Barnmorske- och BVC-mottagningar.

BUP-mottagning Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Fokus på familjer med för tidigt födda eller sjuka spädbarn, samt spädbarn med tillväxt- och uppfödningsproblematik. Terapi med barn med kroniska sjukdomstillstånd, och deras syskon. Krisstöd till föräldrar som förlorat barn, och syskon i dessa familjer. Handledning till vårdpersonal.

BB Sophia, förlossningsklinik och neonatalvårdsavdelning. Fokus på familjer med för tidigt födda eller sjuka spädbarn. Stöd till blivande föräldrar med förlossningsrädsla. Stöd till nyblivna familjer där det är påfrestningar i föräldraskapet (under barnets första levnadsvecka). Stöd till familjer som förlorat barn sent i graviditeten. Handledning till vårdpersonal.

Metoder

De teorier och metoder som inspirerar mig mest:

Anknytningsteori handlar om hur vi känner och beter oss i relationer med andra människor. Vad vi förväntar oss från andra när vi söker trygghet och närhet, och när vi blir rädda och oroliga. Anknytningsmönster skapas i barndomen och påverkar oss genom hela livet. De spelar störst roll i relationen mellan barn- och förälder, och i de partner-relationer vi har i ungdoms- och vuxenlivet.

Psykodynamisk teori inspirerar mig att se på hur upplevelser i barndomen påverkar oss även senare i livet. Hur vi skapar mönster i våra liv och ofta upprepar oss, t ex i relationer. När vi blir medvetna om våra egna mönster och kan förstå varför vi gör som vi gör, är det lättare att välja att gå andra vägar än de ”gamla upptrampade” som vi känner till och kanske är lite trötta på…

Psykoedukation handlar bl a om att förstå och förklara hur hjärnan, nervsystemet och kroppen fungerar i samarbete med psyket. Vad händer i oss när vi blir rädda, stressade, får ångest? Eller när vi är lugna, avspända? Med mer kunskap om detta blir det lättare att hjälpa kroppen och nervsystemet att gå från ångest/rädsla till lugn/ trygghet.

EMDR är en mycket bra och effektiv metod att bearbeta och läka trauman.  Den har också goda resultat på smärt-problematik, komplicerad sorg, depression och ångesttillstånd, OCD mm. Här går vi till kärnan av  problematiken för att på ett djupgående sätt släppa taget om tidigare händelsers påverkan här- och-nu.

AEDP (Accelerated Experiental Dynamic Psychotherapy) är en metod som utgår från att vi alla har en hel och välfungerande del i oss, som vi kan återupptäcka och stärka. Den inspirerar mig att aktivt söka efter våra resurser, det vi gör som är bra för oss själva och för andra. Metoden sätter strålkastaren på hur det känns just nu, i denna stund. Och betonar vikten av att jag som terapeut fungerar som en ”trygg bas” för dig som vill utforska och förstå dig själv djupare.

Mentaliseringsbaserad teori förklarar hur viktigt det är att vi människor kan tänka och reflektera om oss själva och andra. Då kan vi bättre förstå hur andra uppfattar oss, och varför andra ”gör som de gör”.

Kognitiv teori hjälper mig till förståelse om hur våra tankar påverkar oss och hur vi mår.  Det inspirerar mig att lyssna noga på tankar, för att se om det är möjligt att förändra hur vi tänker om oss själva och om det som händer oss.

Beteende-teori inspirerar mig att observera och förändra beteenden, d v s se noga på vad vi gör och hur vi gör det, så att vi kan göra mer av det vi tycker om och mår bra av, och mindre av det som stressar oss och gör att vi mår dåligt.

Utvecklingspsykologi bygger på kunskap om hur vi utvecklas under livet, hur vi får nya förmågor och kunskaper efter hand, och att det finns åldrar och faser i livet som har sina specifika utmaningar och möjligheter.

Existentiell teori använder jag som en plattform för att våga tänka på, och prata om, de stora frågorna i livet. Vem är jag? Vad vill jag? Vad är meningen med livet, för mig? Visar på vikten av att börja ställa frågor, och lyssna till svaren inifrån sig själv, snarare än att söka utanför sig själv, efter mål och mening med livet.

Boka en session

Boka en session med mig via video, telefon eller personligt besök i min bokningskalender