Trauma

Jag hjälper dig som varit med om trauma

Du som varit med om förlossningstrauma
Förlossningstrauma har ingenting med hur förlossningen gick att göra. Det handlar om hur rädd du blev. Om det inte bearbetas kan det leda till rädsla för sex och för att bli gravid/ föda igen.

Du som varit med om sexuellt trauma.
Om någon gjort något med din kropp när du inte känt dig trygg och respekterad kan det göra att du blir rädd för att ha sex. Även med en trygg partner. 

Du som varit med om gynekologiska trauma
Gynekologiska undersökningar och behandlingar kan ibland upplevas traumatiska. Särskilt sårbar är du som påverkas av tidigare obearbetade trauman. 

Föräldrar som varit med om trauma I mitt arbete på BUP och barnsjukhus och på min egen mottagning har jag mött, och hjälpt, många föräldrar som varit med om trauma kopplade till föräldraskapet

Vad är ett trauma?

Om du är med om något som känns väldigt obehagligt och skrämmande blir du förstås väldigt rädd. Nervsystemet och kroppen samarbetar för att du ska klara dig så bra som möjligt genom det som skrämmer dig. Du får impulser att fly, försvara dig eller ”spela död”. Kanske går det bra och du klarar dig fysiskt oskadad men med ”sår i själen”. Eller inte… Ibland händer förfärligt svåra och tunga saker oss människor, eller våra nära och kära.

Precis som kroppen vet hur den ska göra för att läka när du får ett sår, eller ett benbrott, så vet nervsystemet hur du kan läka efter ett ”sår/brott i själen”. Samma principer gäller: Se till att hålla såret (dig själv) mer skyddad ett tag. Sår behöver plåstras om. Brott kan behöva gips, stödförband, kanske en krycka eller två. Du kan behöva hjälp från omgivningen ett tag tills du läkt klart och kan klara dig själv igen. Om såret/ brottet blir bra behandlat kommer du läka fortare och bättre. Det blir mindre ärr.

Om ett sår i kroppen eller själen inte blir så bra omhändertaget eller skyddat tar det längre tid att läka. Det kan också bli större ärr. Har du ”sår i själen” / psykologiska trauman som inte kan tas om hand så bra finns en risk att du utvecklar PTSD (Post traumatiskt stressyndrom).

Har du PTSD så undviker du platser och/ eller situationer som påminner om det som hände. Du kanske t o m har svårt att tänka på minnet utan att få ångest. Det är inte ”bara ett minne”, något som hänt. Istället är det något som fortfarande starkt påverkar dig. Kanske har du skuldkänslor, mycket oro, drömmer mardrömmar.

Det är som att händelsen har lagrats i minnet med de tankar, känslor och upplevelser du hade då. Som om psyket inte helt har förstått att det här minnet tillhör det förflutna, det har redan hänt. Det är som om psyket, eller ditt nervsystem, fortsätter bete sig som det fortfarande är ”fara å färde”.

Har du funderingar kring ditt barns anknytning så kan det vara till god hjälp med psykologsamtal.

EMDR – en av de mest effektiva traumabehandlingarna!

EMDR är en mycket bra och effektiv metod att bearbeta och läka trauman. Studier visar att den är lika bra eller bättre än TF-KTB (traumafokuserad KBT). En skillnad är att man i EMDR inte behöver göra några hemuppgifter. Den har också god långtids-effekt.

När vi börjar behandlingen utgår vi från vad som är mest störande för dig i din vardag. Sen går vi igenom vad som varit svåra livshändelser för dig. Ofta finns en koppling däremellan som gör att det du varit med om tidigare ”triggar” dig att reagera här och nu på situationer som egentligen inte är hotande. Om du t ex varit med om ett överfallsrån i en skogsdunge kan du i många år efter bli väldigt rädd när du går förbi skogsdungar. Med EMDR frigörs den kopplingen, så att ”minnen blir bara ett minne”. Det gör att du kan möta händelser och svårigheter i din vardag utan att det du varit med om tidigare i livet ligger och stör. Du kan gå förbi skogsdungar utan att bli rädd, väl medveten om att det en gång hände något väldigt skrämmande men att det var där och då, inte här och nu.

Efter kartläggningen går vi vidare till själva kärnan i EMDR som kallas bilateral stimulering (BLS). Jag som terapeut rör då min hand fram och tillbaka framför ditt ansikte så att dina ögon rör sig från sida till sida. Vi jobbar med korta sekvenser, någon minut i taget. Efter varje sekvens stämmer jag av vad som händer i dig.

Du kommer också få förslag på enkla övningar som lugnar ner nervsystemet, som du kan använda hemma i vardagen.

Även andra livshändelser som ligger kvar och ”skaver i minnet” kan bearbetas. Det kanske inte är specifika trauman du varit med om utan långvariga påfrestningar som t ex mobbning, att du levt i en missbruksmiljö el annat. Då är det troligt att du lättare får ångest, depressioner och har dålig självkänsla. EMDR är till god hjälp även här. På samma sätt som vid trauman sorteras upplevelserna. Det som hände där och då är minnen och påverkar dig inte längre negativt. I ditt liv här och nu känner du tillit till dig själv och andra människor.

En annan fördel med EMDR är att den fungerar bra för både barn och vuxna. Barn har mindre lagrat i ”minnesbanken” och inte lika omfattande ”neurala nätverk” som vuxna. Därför går en EMDR-behandling med barn ofta ännu fortare än för vuxna.

Har du funderingar kring ditt barns anknytning så kan det vara till god hjälp med psykologsamtal.
Har du funderingar kring ditt barns anknytning så kan det vara till god hjälp med psykologsamtal.

Hur fungerar EMDR?

Att EMDR hjälper finns mycket gott stöd för, både i forskning och av alla de terapeuter och klienter som har erfarenhet av metoden. När nervsystemet plockar fram ett stressande minne ur minnesbanken och samtidigt utsätts bilateral stimulering aktiveras både minnet och känslor, tankar och kroppsförnimmelser som hänger ihop med det specifika minnet. Det är som att ögonrörelserna sorterar minnet för sig och tankar, känslor och kroppsförnimmelser för sig. Så att det som hör till det förflutna hamnar i minnesbanken utan att störa dig i ditt vardagliga liv här och nu.

När vi rensat upp eller sorterat klart i minnesbanken går vi vidare och fokuserar på att skapa en bättre självbild. Även här använder vi ögonrörelser för att verkligen installera mer positiva tankar om dig själv i nervsystemet.

Vi som arbetar med EMDR har en stor tilltro till nervsystemets förmåga att läka från psykologiska trauman. Som terapeut betonar jag att du som klient själv har kontroll över det som händer under behandlingen, att det går framåt i ”lagom takt”. När jobbiga minnen ska aktiveras och processas är det extra viktigt att du känner dig trygg med metoden, med terapeuten och med tempot. Därför väver vi också in övningar som är lugnande och stabiliserande för nervsystemet.

De vanligaste skillnader de som behandlats med EMDR berättar om är att:

  • De upplever att minnen av svåra händelser känns som ”bara” ett minne och är inte längre är jobbiga att tänka på
  • De inte blir inte längre blir så ”triggade” i vardagen och i livet här och nu
  • De känner sig generellt lugnare och stabilare psykiskt

Hur går en EMDR-behandling till?

EMDR är en trestegsmodell. Vi börjar med att leta efter och identifiera stressande livshändelser i det förflutna. Sen söker vi efter situationer i nuet som är ”triggers”. Sist fokuserar vi på att stärka upp din förmåga att hantera triggers i framtiden och din tro på dig själv och din förmåga.

Själva behandlingen har åtta steg. Terapeuten och du gör först en kartläggning om vad du har varit med om för händelser som skapat negativa minnen och som påverkar hur du fungerar i ditt liv här och nu. Vi identifierar sen trigger-situationer. Du får hjälp att skapa en ”trygg plats” i ditt inre. Du får veta mer om hur själva metoden går till. Sen kommer själva ”behandlingen” då du aktiverar ett specifikt minne och de tankar, känslor och kroppsförnimmelser som minnet framkallar i dig. Terapeuten leder dig nu genom minnet och framåt i bearbetningen med hjälp av bilateral stimulering. När du är igenom minnet får du hjälp att ladda in en positiv tanke om dig själv. När vi avslutar kommer du känna dig lugn och trygg. Nästkommande terapi-tillfälle går vi igenom vilka skillnader du märkt i ditt dagliga liv. I metoden ingår att du också får göra övningar som lugnar nervsystemet.

Har du funderingar kring ditt barns anknytning så kan det vara till god hjälp med psykologsamtal.

Så här har jag hjälpt andra

Läs referenser från några av mina klienter om hur jag har hjälpt dem i sina liv

Boka ett evenemang

Läs mer om workshops, föreläsningar och andra evenemang som jag erbjuder

Eva Lyberg- psykolog och psykoterapeut

Om Eva

Leg. psykolog och leg. psykterapeut. Psykodynamisk grundutbildning. Fördjupande utbildningar i anknytningsteori. Utbildad i klinisk sexologi på RFSU.