Förlossningsdepression drabbar alltför många nyblivna föräldrar. Många förstår inte att de är deprimerade utan lägger mycket skuld på sig själva. Med den här filmen hoppas jag att föräldrar som känner igen sig förstår att det går att få hjälp.