Om mig

Eva Lyberg – Psykolog & Psykoterapeut

Som leg. psykolog, leg. psykoterapeut med påbyggnadsutbildningar i sexologi och traumabehandling tar jag emot människor i alla åldrar på samtal, till en samtalsgrupp eller på workshop/ föreläsning.

Alla som kommer har en gemensam önskan; att förstå mer om sig själva och andra och att må bättre och ha det bättre i sina liv. På insidan lika mycket som på utsidan.

 

Det jag kan hjälpa dig med är bl a:

 • Lära dig strategier för att hantera stress
 • Få verktyg som hjälper dig lugna ner ditt nervsystem
 • Identifiera och ändra negativa tankar om dig själv och livet
 • Lättare acceptera det du inte kan förändra
 • Bli mer handlingskraftig och lösningsorienterad så du kan förändra det du vill ska funka bättre i ditt liv
 • Få bättre koll på hur du fungerar i nära relationer
 • Förstå bättre hur andra fungerar
 • Kommunicera tydligare så att andra förstår vad du vill och behöver
 • Bli bättre på att vila och njuta

 

Verksamhet

Psykolog Eva Lyberg AB har följande aktuella verksamheter:

 • Samtalsmottagning med psykologisk och psykoterapeutisk behandling för individer och par
 • Workshops och samtalsgrupper (se Evenemang)
 • Handledare för Barnmorskemottagningar
 • Kursmomentslärare på Logopedprogrammet (KI), momentet Barnobservationer och Reflektionsseminarier
 • Föreläsningar för vårdpersonal och förskolepersonal
 • Utbildningar för professionella och högskolestudenter

Utbildning

 • Psykologprogrammet (Stockholms Universitet)
 • Psykoterapeut-programmet, inriktning barn- ungdom och föräldrar (Ericastiftelsen, Stockholm)
 • Klinisk sexologi (RFSU/ Ersta Sköndal Högskola Stockholm)
 • EMDR traumabehandling, steg 1 och 2
 • Specialistutbildning i klinisk psykologi, med inriktning behandling
 • Certifierad i Working Model of the Child Interview (WMCI), bedömning av föräldrars anknytningsrepresentation
 • Certifierad i Alarm Distress Baby Scale (ADBB), bedömning av tidiga utvecklingsavvikelser hos spädbarn
 • Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS), bedömning av autismspektrum-tillstånd
 • Utbildningsledare i ”Barnkraft”, gruppträffar för barn med föräldrar som har psykisk ohälsa

Tidigare yrkeserfarenhet

BUP Öppenvård, Stockholm. Fokus på familjer som väntar barn och med små, späda barn. Utredning av småbarn med neuropsykiatrisk problematik. Handledning till personal på Barnmorske- och BVC-mottagningar.

BUP-mottagning Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Fokus på familjer med för tidigt födda eller sjuka spädbarn, samt spädbarn med tillväxt- och uppfödningsproblematik. Terapi med barn med kroniska sjukdomstillstånd, och deras syskon. Krisstöd till föräldrar som förlorat barn, och syskon i dessa familjer. Handledning till vårdpersonal.

BB Sophia, förlossningsklinik och neonatalvårdsavdelning. Fokus på familjer med för tidigt födda eller sjuka spädbarn. Stöd till blivande föräldrar med förlossningsrädsla. Stöd till nyblivna familjer där det är påfrestningar i föräldraskapet (under barnets första levnadsvecka). Stöd till familjer som förlorat barn sent i graviditeten. Handledning till vårdpersonal.

De teorier och metoder som inspirerar mig mest

Anknytningsteori handlar om hur vi känner och beter oss i relationer med andra människor. Vad vi förväntar oss från andra när vi söker trygghet och närhet, och när vi blir rädda och oroliga. Anknytningsmönster skapas i barndomen och påverkar oss genom hela livet. De spelar störst roll i relationen mellan barn- och förälder, och i de partner-relationer vi har i ungdoms- och vuxenlivet.

Psykodynamisk teori inspirerar mig att se på hur upplevelser i barndomen påverkar oss även senare i livet. Hur vi skapar mönster i våra liv och ofta upprepar oss, t ex i relationer. När vi blir medvetna om våra egna mönster och kan förstå varför vi gör som vi gör, är det lättare att välja att gå andra vägar än de ”gamla upptrampade” som vi känner till och kanske är lite trötta på…

Psykoedukation handlar bl a om att förstå och förklara hur hjärnan, nervsystemet och kroppen fungerar i samarbete med psyket. Vad händer i oss när vi blir rädda, stressade, får ångest? Eller när vi är lugna, avspända? Med mer kunskap om detta blir det lättare att hjälpa kroppen och nervsystemet att gå från ångest/rädsla till lugn/ trygghet.

AEDP (Accelerated Experiental Dynamic Psychotherapy) är en metod som utgår från att vi alla har en hel och välfungerande del i oss, som vi kan återupptäcka och stärka. Den inspirerar mig att aktivt söka efter våra resurser, det vi gör som är bra för oss själva och för andra. Metoden sätter strålkastaren på hur det känns just nu, i denna stund. Och betonar vikten av att jag som terapeut fungerar som en ”trygg bas” för dig som vill utforska och förstå dig själv djupare.

Mentaliseringsbaserad teori förklarar hur viktigt det är att vi människor kan tänka och reflektera om oss själva och andra. Då kan vi bättre förstå hur andra uppfattar oss, och varför andra ”gör som de gör”.

Kognitiv teori hjälper mig till förståelse om hur våra tankar påverkar oss och hur vi mår.  Det inspirerar mig att lyssna noga på tankar, för att se om det är möjligt att förändra hur vi tänker om oss själva och om det som händer oss.

Beteende-teori inspirerar mig att observera och förändra beteenden, d v s se noga på vad vi gör och hur vi gör det, så att vi kan göra mer av det vi tycker om och mår bra av, och mindre av det som stressar oss och gör att vi mår dåligt.

Utvecklingspsykologi bygger på kunskap om hur vi utvecklas under livet, hur vi får nya förmågor och kunskaper efter hand, och att det finns åldrar och faser i livet som har sina specifika utmaningar och möjligheter.

Existentiell teori använder jag som en plattform för att våga tänka på, och prata om, de stora frågorna i livet. Vem är jag? Vad vill jag? Vad är meningen med livet, för mig? Visar på vikten av att börja ställa frågor, och lyssna till svaren inifrån sig själv, snarare än att söka utanför sig själv, efter mål och mening med livet.

Mindfulness och Yoga ger mig inspiration för vägar till återhämtning och uppladdning, till att hitta större acceptans av oss själva, till att minska fokus på det förflutna och framtiden och våga vara här, och nu, och i oss själva mer fullt.

Övrigt

Uppsatsarbete om Working Model of the Child Interview, en metod att bedöma föräldrars förmåga att utgöra en trygg bas för sitt barn med en anknytningsintervju. Läs uppsatsen.

Uppsatsarbete om Spädbarnsobservationer av för tidigt födda barn (finns på Ericastiftelsen)

Samarbete med Vi Föräldrar i artikelserie om Barns utveckling 0 – 6 år.

Ordförande och styrelsemedlem i NFSU, Nordisk förening för Spädbarns Utveckling, 2010-2012.

Boka en session

Boka en session med mig via Skype, telefon eller personligt besök i min bokningskalender