3 sätt att förändra dina anknytningsmönster!

Intresset för anknytning är stort. Många, kanske också du, undrar över sina anknytningsmönster. Och sina barns, och sina partners. Det är lätt att förstå. Anknytningsteorin är nog den jag använder mig mest av när jag vill förstå varför andra, och jag själv, reagerar och beter oss som vi gör. Men det finns några vanliga missuppfattningar … Continue reading 3 sätt att förändra dina anknytningsmönster!