Psykisk hälsa

Jag hjälper dig som är barn, ungdom eller vuxen och 

  • Känner dig ledsen och nedstämd
  • Ofta är orolig och lätt får ångest
  • Är i en livskris; skilsmässa, sjukdom eller dödsfall
  • Har problem med stress och/eller utmattningssyndrom
  • Har varit med om trauman och övergrepp. 

Vad är psykisk hälsa? Eller ohälsa?

Har du känslan av att något, eller det mesta, skaver i ditt liv? Stressen bara växer, på insidan och i vardagen, och du hittar inte vägar ut ur den. Kanske känner du dig allt oftare ledsen, orolig, uttråkad eller uppgiven. Med en självkänsla som dalar. Allt oftare arg på och missnöjd med dig själv.

Eller, är du en av dem som förlorat någon eller något som var väldigt värdefullt för dig? Och nu vet du inte hur livet ska kännas meningsfullt igen?

Ofta har obalans i vår psykiska hälsa både yttre och inre orsaker. Jag hjälper dig att se tydligare hur ditt liv ser ut just nu. Så du lättare kan se vad du behöver förändra för att må bättre. Du får stöd i att förstå hur du kan göra för att få till de förändringar som är viktiga för dig. I det yttre om det behövs, men framför allt i dina tankemönster och beteenden.

Jag hjälper dig också att se vad du behöver acceptera. Det i ditt liv som du skulle välja bort om du kunde men inte själv kan påverka. Här ger jag dig känslomässigt stöd, så du kan låta dig själv känna det du känner.

Det kan också vara så att du behöver hjälp att verkligen se på och förändra dina tankar. Framför allt hur du tänker om dig själv. Vi är ofta som mest kritiska och stränga mot oss själva. Att tänka mjukare och vänligare tankar om dig själv och om vad livet kan erbjuda dig är bland det mest värdefulla du kan göra.

Har du funderingar kring ditt barns anknytning så kan det vara till god hjälp med psykologsamtal.
Har du funderingar kring ditt barns anknytning så kan det vara till god hjälp med psykologsamtal.

Nedstämdhet och depression

Det är helt naturligt att inte alltid känna sig glad och ”på topp”. Lyckoforskare menar att vi bara kan känna lycka begränsad tid. Och livet kommer med påfrestningar för oss alla där ledsenhet kan vara ett tecken på att du har god ”psykisk hälsa”. Däremot är det inte meningen att du för det mesta och under lång tid ska känna dig nedstämd. Eller att du tappar all lust att göra sånt som brukar kännas kul. Eller tappar hoppet om att det kommer kännas bättre längre fram, om ett tag.

Vill du läsa mer om vad depression är så läs t ex på Vårdguiden.

Jag har mött och hjälpt många som blir deprimerade i samband med att de blivit föräldrar, s k förlossningsdepression. Du kan höra mig prata om det på Youtube. Eller läsa den här bloggen om ensamhet under spädbarnstiden, eller bloggen om samspelet med bebisen. Det som är speciellt med förlossningsdepression är att det påverkar hur du ser på dig själv som förälder. Ofta påverkas också känslolivet så du känner mindre glädje och värme generellt, även till ditt barn. Det gör att du kan känna dig ännu mer ledsen och blir som ”näring” till depressionen. Sök hjälp så snart du kan om du känner igen dig i detta!

I samtalen med mig går vi igenom hur din livssituation ser ut och vad du kan förändra här och nu. Du får stöd i att hitta igenom det ”depressiva tänkandet” och komma tillbaka till vad du tycker om och längtar efter i livet. Jag hjälper dig också att se på relationen till ditt barn och hur anknytningen mellan er ser ut. Allt för att du ska känna dig tryggare och ha mer tillit till dig själv som förälder. Och kunna känna glädje, värme och uppskattning av ditt liv, här och nu.

En del personer som är deprimerade har trauman som ”spökar” i bakgrunden. Det kan vara så att du först och främst behöver hjälp att läka från det. Läs gärna om EMDR som är en effektiv och väl beforskad metod för att läka trauman.

Oro och ångest

Är du en person som känner dig mycket mer orolig än du ”borde”? Som lätt får ångest, kanske ibland t o m panikångest? Det kan finnas många skäl till att det är så för dig, men du behöver inte fortsätta ha det så! Du har en obalans i ditt nervsystem som gör att du lätt blir uppvarvad. Du behöver hjälp att hitta en bättre balans och fr a metoder som gör att du kan lugna dig själv när du blir orolig.

Jag kommer hjälpa dig att förstå mer om hur nervsystemet funkar när du får ångest. Du kommer få förslag på hur du kan tänka och vad du konkret kan göra för att lugna dig själv.

Vi kan tillsammans fundera på om EMDR är en metod som kan hjälpa dig, tillsammans med samtal. Den är särskilt bra om det finns ett bakomliggande trauma men funkar även om det finns andra orsaker till din ångest.

Viktigast av allt är att jag möter dig där du är i ditt liv, med de utmaningar du har omkring dig och det du varit med om. Vi människor är komplexa varelser, och jag vill hjälpa dig att se med ett helhetsperspektiv på dig själv. Så vi fokuserar på lösningar och du får stöd i ditt växande som människa.

Har du funderingar kring ditt barns anknytning så kan det vara till god hjälp med psykologsamtal.
Har du funderingar kring ditt barns anknytning så kan det vara till god hjälp med psykologsamtal.

Hur hjälper jag till? 

Mitt utgångsläge är att vi har alla har en hel och välfungerande del i oss som vi kan återupptäcka och stärka. Mitt fokus är att hjälpa dig att återupptäcka det. Hur jag hjälper beror på vad det är du vill förändra. Kanske du vill ha hjälp med strategier att klara det dagliga livet bättre. Eller behöver du verktyg för att minska din ångest, oro eller depression.

Jag utgår alltid från att ditt liv här och nu ska fungera bättre. Ibland behövs det en tillbakablick för att förstå hur dina erfarenheter och dina relationer tidigt i livet påverkar hur ditt liv ser ut idag. Ibland är det konkreta verktyg för att hantera och förändra tankar, känslor och beteenden. Hela du är alltid välkommen, precis där du är och som du är. Jag är mer intresserad av att hjälpa dig att hitta dina resurser, styrkor och stödja dig i att förändra ditt yttre och inre såsom du önskar att det ska vara, än att fastställa diagnoser och problem-formuleringar. 

Mitt förhållningssätt utgår från anknytningsteori, mentaliseringsteori, neuropsykologi, kognitiv teori, utvecklingspsykologi, existentiell teori, sexologi samt yoga- och mindfulnesspraktiker.

Samtalen med Eva var mycket avspända, förtroendefulla och välgörande. I min situation var jag själv väldigt intresserad av att förstå, att få förklarat och komma framåt.

Eva är positiv, lyssnande, intresserad och ödmjuk. Jag har tidigare prövat KBT vilket inte alls var lika givande, det blev mera som en teorilektion i hur kropp och huvud fungerar. Det var svårt att få ut någon meningsfull hjälp i min situation av det.

Med Evas arbetssätt har allt istället utgått från mig, mina upplevelser, problem och funderingar. Eva ger inga regler, pekpinnar och håller sig inte till mallar och checklistor. Vi hade istället avslappnade samtal som blev en gemensam forskning, ett fritt letande genom bakgrunder till de problem jag upplevde.

Samtidigt höll Eva koll, ställde frågor och översatte min beskrivning till förklaringar till hur och varför man fungerar som man gör. Hon var duktig i att beskriva på ett lättförståeligt sätt, ger målande beskrivningar som jag hade lätt förstå, även när vi sen kom till psykologiska förklaringar och teori. Om det var något jag inte kände igen så prövade hon alternativ.

Jag hade efter varje samtal en känsla av att tillfredsställelse, att jag kommit ytterligare en bit på vägen.

Per

Eva är en fantastisk terapeut. Hon är varm och inkännande och känns väldigt trygg i sitt yrkesutövande. Eva har ett språk och ett sätt att uttrycka sig som känns både akademiskt och vetenskapligt förankrat och det gör att jag känner stort förtroende för henne. Mina möten med Eva gör skillnad och jag ser att hon kan vara ett stöd för mig i många år framöver om det behövs.

Lotta

Jag imponerades av Evas förmåga att så snabbt lära känna hela mig, och inte bara den specifika utmaningen som var anledningen att jag sökte samtalsstöd. Detta gjorde att jag fick ut så mycket mer av våra samtal än vad jag förväntade mig. Eva guidade mina tankar på ett bra sätt, stöttade i utmaningar och gav mig flera nya perspektiv. Eva kunde även lyfta fram det jag inte sett eller förstått ännu vilket alltid träffade så rätt. Det fick mig att känna att Eva verkligen förstod mig och mina utmaningar. Efter varje samtal lämnade jag med nya insikter och en känsla av trygghet inom mig.

Sandra

Så här har jag hjälpt andra

Läs referenser från några av mina klienter om hur jag har hjälpt dem i sina liv

Boka ett evenemang

Läs mer om workshops, föreläsningar och andra evenemang som jag erbjuder

Eva Lyberg- psykolog och psykoterapeut

Om Eva

Leg. psykolog och leg. psykterapeut. Psykodynamisk grundutbildning. Fördjupande utbildningar i anknytningsteori, sexologi och traumabehandling (EMDR).

Boka nu

Läs mer om priser och boka en session med mig via Skype, telefon eller ansikte mot ansikte