Mamma

Jag kan hjälpa dig om:

Du har barn och

 • Ditt barn har ilske-utbrott
 • Ditt barn vill inte gå till skolan
 • Ditt barn har problem med andra barn
 • Ditt barn är nedstämt/ deppigt
 • Ditt barn oroar sig mycket
 • Du är orolig över ditt barns utveckling
 • Du och ditt barn bråkar mycket
 • Det är kris i familjen
 • Undrar hur ni ska göra med barnen runt skilsmässa
 • Ditt barn har en sjukdom
 • Du har ett änglabarn och behöver stöd i din sorg

Du har en baby och

 • Ditt barn är född för tidigt
 • Ditt barn är nyfödd och sjuk
 • Tror att du har eller har haft, förlossningsdepression
 • Är orolig över ditt barns utveckling
 • Är orolig över anknytningen
 • Känner dig otillräcklig som förälder
 • Det är kris i ditt liv
 • Du känner dig ensam
 • Du ångrar ditt föräldraskap

Du vill bli, eller är gravid och

 • Är ofrivilligt barnlös
 • Har fått spontana missfall
 • Är rädd för att föda
 • Varit med om trauma kring tidigare graviditet, födande el spädbarnstid
 • Är, eller är orolig för att bli, deprimerad
 • Känner oro över hur syskon ska reagera
 • Har förlorat en baby
 • Känner oro för att klara föräldraskapet
 • Undrar, eller oroar dig, över anknytningen
 • Är i en livskris; sjukdom, separation

Förlossningsdepression

Om depression under spädbarnstiden, när man som nybliven förälder upplever att livet kanske känns mörkare än någonsin förr. Om hur det påverkar upplevelsen av att vara förälder. Och om det viktigaste av allt; att det går att komma igenom, att det finns en ”andra sida”, där man kan känna tilltro till sig själv som förälder!

Har du funderingar kring ditt barns anknytning så kan det vara till god hjälp med psykologsamtal.

Föräldrasamtal

Målet med föräldrasamtal är att du ska kunna känna dig som en tillräckligt bra förälder till ditt barn, att stödja anknytningsrelationen och hjälpa dig  att känna glädje i föräldraskapet. Ibland är det fokus på föräldraskapet i sig. Att bli förälder är en omställning som ofta känns och är annorlunda än vad vi tänkt oss. Andra gånger kan det handla om att förstå mer om barnets problematik och du kan hjälpa ditt barn. Som psykolog och utbildad barn- och ungdomspsykoterapeut har jag goda kunskaper i utvecklingspsykologi. Ibland räcker det med att förstå att ditt barns beteende är ganska vanligt i den ålder och fas barnet är i. Du får hjälp med hur du kan möta ditt barn på sätt som fungerar i vardagen. Konkret och genomförbart.

Anknytning

Den för barnet så viktiga anknytningen börjar redan under graviditeten, när du börjar tänka på och förbereda dig på att ta emot ditt barn. Att du efter födelsen finns där för ditt barn, som en trygg bas, lägger grunden till att barnet utvecklar en trygg anknytning och utvecklar en god självkänsla.

För ditt barn är det viktigt att du, för det mesta, lyssnar till och möte upp när det är ledset, oroligt eller känner sig rädd för något. Och att du gläds åt ditt barns utvecklingssteg. Ibland är det svårt att vara den trygga basen för sitt barn, t ex om du själv inte känner sig så trygg eller om det hänt mycket jobbigt runt gravidteten, födande eller nyföddhetsperioden. Då är det bra att komma ihåg att anknytning till viss del är “färskvara”, dvs det finns ofta goda möjigheter att reparera. Men det är bra att inte vänta, ju tidigare desto lättare att komma tillbaka till en trygg anknytningsrelation.

!Jag har fördjupat mig i anknytningsteori i många år och har föreläst mycket om anknytning för föräldrar, BVC- och vårdpersonal. 

Har du funderingar kring ditt barns anknytning så kan det vara till god hjälp med psykologsamtal.
 I samtalen funderar vi tillsammans på hur det påverkar er som föräldrar. Det kan röra sig om oro för barnets utveckling, där jag som psykolog kan fungera som ett komplement till BVC i bedömning av barnet.

Född för tidigt

Att ett barn föds för tidigt gör att det blir en helt annan start på föräldraskapet än om barnet fötts i fullgången tid. Jag har jobbat på neonatalvårdsavdelningar i flera år och har mött många föräldrar som börjat föräldraskapet på detta snåriga sätt. Min erfarenhet är att omgivningen ofta har svårt att förstå vad du som “neo-förälder” varit med om. Och att även du som förälder kan ha svårt att förstå dina egna reaktioner.

Barnen som föds så små växer till sig och många utvecklas fint. Men föräldrar kan fortsätta vara påverkade av den här starten lång tid. Oro över tillväxt, utveckling och infektioner är vanliga skäl till stress och oro.  Risken för förlossningsdepression och PTSD är högre för dig som börjat föräldraskapet under så stark stress som prematuriteten ofta för med sig. Ofta finns också tankar på hur anknytningen påverkats. 

Jag kan hjälpa dig att förstå varför du tänker och känner som du gör. Att bedöma hur du själv har påverkats och vilken hjälp du behöver. Med min kompetens inom utvecklingspsykologi och om spädbarns utveckling kan jag göra en bedömning av hur ditt barn utvecklas, som ett komplement till BVC eller neo-mottagningen. Jag använder ibland ett bedömningsinstrument som heter ADBB*  som kan vara till god hjälp. 

* Alarm Distress Baby Scale, ADBB, är en metod för att upptäcka, observera och bedöma socialt tillbakadragande beteende hos späda och små barn mellan 2-24 månader. Barnet videofilmas i samspel med en vuxen i ca 15 minuter. Därefter bedöms om barnets förmåga till social kontakt och kommunikationsförmåga ligger inom normalvariationer eller visar tecken på avvikelser.

Behöver ditt barn träffa mig? 

Som utbildad barn- och ungdomspsykoterapeut har jag hjälpt många barn och ungdomar att må och fungera bättre.

När det gäller mindre barn som behöver hjälp är det bäst att börja med ett föräldrasamtal. Där får du/ ni berätta om ert barn och de problem som du/ ni tycker barnet har. Jag hjälper er i samtalet att hitta nya förhållningssätt och ger konkret stöd i hur ni kan hjälpa ert barn. 

Sedan brukar jag träffa barnet tillsammans med en förälder första gången innan barnet och jag träffas själva. Men ibland fungerar det bättre att ses några gånger till, barn och förälder tillsammans, t ex om barnet varit med om ett trauma.

När jag lärt känna ert barn ger jag en en rekommendation om nästa steg. Iband behövs en lite längre barn- eller ungdomsterapi.  Andra gånger räcker det med några samtal. Målet med barnterapi är att barnet så bra som möjligt ska kunna hantera sina tankar och känslor. Och känna sig tryggare med sig själv och i relation med andra människor.

Ibland är det bättre med enbart föräldrasamtal. Det kan t ex vara aktuellt om barnet själv inte är motiverad att få hjälp. 

Har du funderingar kring ditt barns anknytning så kan det vara till god hjälp med psykologsamtal.
 I samtalen funderar vi tillsammans på hur det påverkar er som föräldrar. Det kan röra sig om oro för barnets utveckling, där jag som psykolog kan fungera som ett komplement till BVC i bedömning av barnet.

Vid ungdomsterapi kommer ungdomen (ca 15-20 år) på egna samtal, oftast samma tid och dag i en begränsad period. Om ungdomen önskar, är det möjligt att också föräldrarna träffar mig. Möjligheten finns förstås också för föräldrarna att komma på Föräldrasamtal.

“Hela Mammor”

är en samtalsgrupp för dig som väntar barn eller är nybliven mamma och som vill hitta mer tillit till dig själv som mamma.

Under träffarna kommer Eva ha föreläsningar om bl a anknytning och hur barnet utvecklas genom det tidiga samspelet.

Du kommer få verktyg att hantera oroskänslor och stress, och att balansera mellan dina egna och ditt barns behov. Det gör dig tryggare i att läsa ditt barns signaler och gör att du känner dig lugnare som mamma.

I “Hela mammor”-gruppen är hela du välkommen, precis som du är, precis där du är, på din väg i mamma-skapet.

Har du funderingar kring ditt barns anknytning så kan det vara till god hjälp med psykologsamtal.

”Det du gjort för mig har gjort underverk och jag hade aldrig vågat tro att jag så snabbt skulle komma in i föräldrar rollen och må så bra efter en förlossning. Du har hjälpt mig att hantera och skapa en fantastisk fin upplevelse av förlossningen men också i att kunna ta mig an föräldrarollen.

 Sist vill jag även säga att du är fantastisk både i din yrkesroll, men också för att du ger så mycket till dina medmänniskor och patienter. Du relaterar till känslor genom att öppna upp kring egna erfarenheter. Det känns verkligen som att du förstår och lyssnar och inget man säger kan någonsin vara konstigt. Det är en unik gåva att kunna skapa den tilliten. 

 Tack snälla du för allt! Jag hade aldrig varit där jag är idag känslomässigt om det inte hade varit för våra samtal."

Frida

Efter vårt barn föddes fick jag svåra sömnproblem. Jag var fast i ett mycket kraftigt stresstillstånd. 

Att få komma till Eva blev en vändpunkt för mig! Med sin erfarenhet, värme och sitt lugn hjälpte hon mig att landa i föräldraskapet. Jag fick konkreta övningar för att bygga upp tillit till min förmåga att ta hand om vår underbara lilla bebis. Och tillit till barnets förmåga att förmedla om hon behöver tröst, mat eller omvårdnad. Långsamt har jag kunnat hitta till ett lugn i den här nya, omvälvande situationen.

Sanna

Så här har jag hjälpt andra

Läs referenser från några av mina klienter om hur jag har hjälpt dem i sina liv

Boka ett evenemang

Läs mer om workshops, föreläsningar och andra evenemang som jag erbjuder

Eva Lyberg- psykolog och psykoterapeut

Om Eva

Utbildad Barn- och  ungdomspsykoterapeut. Har arbetat på BUP Öppenvård och på barnsjukhus. Erfarenhet av utredningar och terapi med barn och ungdomar. Har arbetat flera år på  småbarnsteam på BUP, på neonatalvårdsavdelningar, på förlossningsklinik, i ätträningsteam för spädbarn. Erfarenhet av utredningar av barn med tidiga utvecklingsavvikelser, med ADOS och ADBB.

Boka nu

Läs mer om priser och boka en session med mig via Skype, telefon eller ansikte mot ansikte