FRÅN OBALANS TILL BALANS MED NATURENS HJÄLP

I naturen och i dig själv finns elementen jord, luft, eld o vatten närvarande.  Och det femte elementet; centrum, tomrummet, allt det som inte märks och ändå är, platsen där du är mitt i dig själv, mitt i ditt varande här och nu.

När vi har obalans i elementen så märks det tydligt i oss. 

Obalans i luftens element visar sig ofta genom överaktivitet i tänkandet.  Tankar av stress, oro, otillräcklighet o rädsla håller oss i ett starkt grepp större delen av vår vakna tid.  Det känns vi lever större delen av vårt liv i huvudet, i ett ständigt försök att lösa problem. I glömska av att allt i livet inte är problem som ska lösas… Obalansen kan kännas som livet är tungt och svårt. Vi har svårt att se med perspektiv på oss själva och vårt liv.

 Obalans i eldens element kan innebära antingen för hög energi. Vi gör och gör och gör. Är i ständig aktivitet och igång med projekt, idéer, arbete, träning, måsten och borden. Vi håller vår energi så hög att vi riskerar, eller t o m hamnar i, det vi ibland kallar utbrändhet. Obalansen kan också visa sig i att energin fullständigt tar slut. Det finns ingen inspiration, ingen glöd, ingen lust till någonting. Depressionen bor där. Känslan av att vara kall berör både livsenergin, vår kreativitet och den sexuella energin.

Obalans i vattnets element kan handla om känslor eller relationer . Vi ger och ger och ger och till slut blir det en utarmning. Eller vi håller tillbaka, stänger av i vår kontakt med andra. Obalans i känslolivet kan kännas som att vara ute på ett stormigt  hav med känslovågor som slår upp och rider oss.  Vi blir sjösjuka av de starka känslor som far runt (känslo-sjösjuka kan kännas som ångest). En annan obalans kommer när vi trycker ner våra känslor, försöker stänger av känsloflödet.  Då blir det som när man sätter vatten på en plats där man inte tillåter ett flöde.  Det blir unket och sjukt.

Obalans i jordens element kan vara att vi stelnar i vår form. Blir fasta, orubbliga och rigida.  Vi vägrar att erkänna det faktum att allt är i ständig förändring.  Och på platsen av att försöka bevara allt som det alltid varit ser vi inte, och ger vi inte, möjligheter till nytt växande. Vi tillåter inte ny inspiration och sätter inga nya frön. Obalans här kan också visa sig som att vi känner oss väldigt rotlösa. Som att vi inte hittar fäste någonstans, inte hittar vår plats i tillvaron.  Vi känner vi dålig kontakt med vår egen fysiska kropp, en känsla av att vara avstängd eller frånkopplad.

Obalans i centrum gör att vi känner oss fladdriga och ofokuserade. Går omkring som halvsovande och drömmer.  Vi kan känna meningslöshet med tillvaron och livet. Inte veta var vi är och vart vi är på väg. Vi vet inte vilka vi är, känner oss ”lost in space”.

Obalansen kan visa sig som att vi känner oss väldigt ensamma, avskilda och avskärmade från allt runt omkring. Och från oss själva. Ensam blir en outhärdlig plats att vara på.

Naturen kan hjälpa oss att komma i balans igen i de olika elementen.  Den hjälper oss att komma tillbaka till oss själva. Komma djupare i upplevelsen av att vara här och nu, centrerad i dig själv. När du släpper taget om tankarna, låter elden, vattnet, jorden och luften stilla sig, öppnar du upp till en större uppmärksamhet. Blir lyhörd för vad du innerst inne längtar. När du sjunker ner i jorden med dina rötter hör och känner du din själ och ditt hjärtas längtan djupare. Från den längtan kan du vägleda dig själv bättre i ditt dagliga liv.

När du är i balans du märker du när elden drar iväg med dig.  När det blir för mycket.  När stressen rider dig för hårt.

När du är i balans märker du när känslovattnet stormar.  Istället för att reagera i handling på det du känner och skapa drama kan du, när du är i balans, låta känslornas vågor få lugna ner sig. Sitta med dig själv och vänta tills det är lugnare i ditt vatten. Vattenytan klarnar och du ser bättre hur du vill handla och agera.  

När du är i balans förstår du vikten av att ta hand om din fysiska kropp.  Då vet du vad du behöver göra för att skicka ner dina rötter i jorden. För att ta väl hand om din fysiska kropp så den kan serva dig och orka vara där för dig i allt det som du vill, när du arbetar, älskar och leker i livet.

När du är i balans ser och hör du tankefåglarna som flyger runt ditt huvud klarare. Du kan tydligare bestämma vilka du vill lyssna på och vilka du inte vill ge så mycket uppmärksamhet till.  Du kan lättare låta det vara stillhet i tankevärlden en stund.  Känna stillheten och lugnet som uppstår när du inte längre är fullt upptagen med att tänka hårt.  Känna lättheten och känslan av att ha vingar, att du är som fågeln som flyger.

Är du nyfiken på att delta i en naturvandring för att komma i bättre balans så titta in på Facebook-eventet Naturvandring för Inre Balans, (som är utanför Psykolog Eva Lyberg ABs verksamhet men visas här som information till dig som är intresserad).

Under Naturvandring för Inre Balans blir du guidad att genom olika övningar skapa kontakt med ett element i taget.  Du kommer kunna lyssna in och känna efter hur det i dig, just nu, i förhållande till respektive elementet. Det gör att du både under och efter vandringen tar emot vägledning i att balansera dig själv, element för element.  I ett flöde som kommer från guidningen, vad naturen visar dig och de insikter du själv gör under din vandring.